гр. Бургас ул. Васил Левски №40

0885 708 756; 0895 701 336; офис: 0894 532 384 info@belt.bg

Продукти

Фирма “БЕЛТ БГ  ЕООД” предлага гумени транспортни ленти, с текстилна основа. В продуктовия каталог на фирмата влизат ленти с гладка повърхност и транспортни ленти тип „Шеврон“. В зависимост от предназначението им се предлагаме следните типове транспортни ленти :

  • Транспортни ленти с общо предназначение: обикновени и абразивоустойчиви;
  • Транспортни ленти със специално предназначение:  топло и студоустойчиви, антистатични,  трудногорими, маслоустойчиви;

В конструкцията на продуктите влизат два основни елемента с определено функционално предназначение:

  • Носеща част (каркас),  която е изградена от различни типоне тъкан (полиамид и полиестер);
  • Транспортните ленти се произвеждат с различен брой вложки  (1-6) в зависимост от заявката на клиента и условията на работа, към които ще се използват;
  • Гумени покрития (протектори) – работен и неработен;
  • Дебелини на работния протектор – от 3 мм до 10 мм.
  • Дебелини на неработния протектор – от 0 мм до 5 мм.
  • Между гумените покрития и носещата част могат да се вграждат защитни (брекерни) вложки.

Multiply-Rubber-Conveyor-Belt

Броят на вложките е 1 или 2. Обща дебелина на лентите – до 25 мм.

Дебелините на лентите и на гумените покрития може да бъде уточнена с клиента. Транспортните ленти се произвеждат в следните стандартни ширини: 300 мм, 500 мм, 650 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1600 мм, 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм, 2250 мм, 2500 мм.

По желание на клиента се произвеждат и различни от горепосочените ширини. Лентите се доставят на рула от 50 до 300 линейни метра, захванати с метални пластини. Дължината на транспортната лента може да се договаря. При производството на ленти предназначени за работа в тежки условия се поставят и защитни вложки, наречени брекер – една или две. Изработват се и транспортни ленти без гумени покрития, кантирани и некантирани.

Условно подреждане на означенията, използувани за транспортните ленти, необходими при оформянето на поръчка:

1000 ЕР- 630/4 , 6 + 2 “У”
1000 – ширина на лентата, mm
ЕР – вид на текстила (полиестер-полиамидна тъкан)
630 – клас на лентата
4 – брой на вложките
6 + 2 – дебелина на гумените покрития ( работен и неработен протектор)
“ У ” – клас на работното гумено покритие

Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на транспортните ленти се определя по споразумение между клиента и производителя.
Транспортни ленти се доставят навити на рула, захванати с метални пластини.

Продуктите намират широко приложение в рудодобива, добива на инертни материали, металургията, енергетиката и др. отрасли на промишлеността.